Project lezen lagere school

  • LIST-project: ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier

  • Extra (tijd) inzetten op lezen

  • Leerlingen motiveren om te lezen: samen lezen, zelf het boek kiezen, praten over boeken, ...

Onze vernieuwde leesplek

Nog enkele activiteiten in de kijker