top of page
lezen2_edited.jpg

Project lezen lagere school

  • LIST-project: ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier

  • Extra (tijd) inzetten op lezen

  • Leerlingen motiveren om te lezen: samen lezen, zelf het boek kiezen, praten over boeken, ...

lezen3.jpg

Onze  leesplek

Nog enkele activiteiten in de kijker
bottom of page