top of page

Elke school van GO! heeft een schoolraad.

In deze raad zitten ouders en personeelsleden die samen school maken !

De verkiezing van de schoolraad is een belangrijke gebeurtenis in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap omdat participatie op alle niveaus een belangrijke pijler is.

bottom of page