top of page

Je kan zinvol samenwerken

  Wij bieden leerlingen kansen  om samen te werken, om  oplossingen te vinden

  en 'samen' een doel te bereiken.

  Leerlingen worden uitgedaagd om te leren van en met elkaar, elkaar te helpen

  en te motiveren zodat alle kinderen zoveel mogelijk kansen hebben.

Je mag zijn wie je bent

  Wij versterken het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

  zodat leerlingen zich goed voelen op school en 'zichzelf' kunnen zijn.                           

Je hebt zin om actief te ondernemen

  Wij stimuleren leerlingen om kansen te zien,  deze te onderzoeken

   en initiatief te nemen om ermee aan de slag te gaan om iets te realiseren. 

   Leerlingen worden aangemoedigd om nieuwe paden te bewandelen,

   grenzen te verleggen en gemotiveerd iets te ondernemen.

Je kan creatief problemen oplossen

  Wij dagen leerlingen uit om een probleem te (h)erkennen,     

  zelf of in groep een nieuw idee te bedenken en voldoening     

  te hebben in het vinden en uitwerken van een oplossing.

  Leerlingen krijgen de kans om vanuit een eigen kritische houding         

  een mening te formuleren.

Je bent respectvol

  We leren kinderen openstaan, zorgzaam omgaan en leven                                            met verschillende mensen met verschillende achtergronden     

  zodat vriendschappen kunnen ontstaan.

  Op een correcte en beleefde manier communiceren door  zowel

  te luisteren als te spreken is fundamenteel binnen onze school.

757_edited.png

Vernieuwend

757_edited.png

Samen leren

bottom of page