top of page

Het doel van onze oudervereniging is om het schoolleven en het welzijn van alle kinderen te ondersteunen. De ouderwerking gaat ervan uit dat een partnerschap en een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en school belangrijk is.  Ze wil een platform bieden voor contact en betrokkenheid tussen school en ouders, zowel tijdens

de vergaderingen als tijdens

de activiteiten.

  • Activiteiten organiseren waarop ouders elkaar en het schoolteam op een informele manier kunnen ontmoeten.

  • Met helpende handen de school ondersteunen tijdens activiteiten

  • Aan de school informatie, suggesties en bedenkingen doorgeven die de oudervereniging opvangt

  • Samen met het schoolteam projecten uitwerken die de visie van de school ondersteunen

  • ... 

bottom of page